סגירת נפקדות בת חצי שנה משירות סדיר לאחר שחרור בפרופיל 21